Σύναντηση στην Αθήνα

 

 

 Η πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα Roma Teaching & Training πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 και 12 Απριλίου του 2012. Κατά την διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν για πρώτη φορά από κοντά και να οργανώσουν τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων για την υπόλοιπη διάρκεια του προγράμματος. Ασχολήθηκαν με ζητήματα σχετικά με την οργάνωση των κέντρων προσχολικής εκπαίδευσης και για την παιδαγωγική μέθοδο που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Όλοι οι εταίροι προσδιόρισαν τις κοινότητες Ρομά στις οποίες θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα και ξεκίνησαν την προετοιμασία για την μεθοδολογία του προγράμματος