Κύρια Αποτελέσματα

 

 

 

-Μοντέλο για την Οργάνωση των Κέντρων Προσχολικής Εκπαίδευσης: Έγγραφο που περιγράφει το μοντέλο για την οργάνωση των καινοτόμων κέντρων προσχολικής εκπαίδευσης που προβλέπει το πρόγραμμα. Θα ενσωματώσει στοιχεία όπως: ώρες εργασίας του κέντρου, νούμερο παιδιών που θα φιλοξενήσει, προτεινόμενες δραστηριότητες, χρήσιμος εξοπλισμός κλπ.

 

-Κέντρα Προσχολικής Εκπαίδευσης σε λειτουργία: Πρακτική εφαρμογή του μοντέλου για την οργάνωση των κέντρων προσχολικής εκπαίδευσης σε 4 χώρες- εταίρους (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία). Τουλάχιστον 80 παιδιά θα συμμετάσχουν στα κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες για 6 μήνες.

 

-Εκπαίδευση των εκπαιδευτών- διαπολιτισμικοί μεσολαβητές: Οι δάσκαλοι- διαπολιτισμικοί μεσολαβητές που θα οργανώσουν και θα εποπτεύσουν τις δραστηριότητες των κέντρων προσχολικής εκπαίδευσης θα εκπαιδευτούν στο πώς να εφαρμόσουν το μοντέλο στα σεμινάρια τόσο με φυσική παρουσία όσο και online.

 

-Μαθήματα E-Learning για τους δασκάλους- διαπολιτισμικούς μεσολαβητές: Ένα μάθημα e-learning θα οργανωθεί από δασκάλους- διαπολιτισμικούς μεσολαβητές που θα συμπεριλάβει όλο το εκπαιδευτικό υλικό που είναι απαραίτητο για την εκπαίδευσή τους. Το μάθημα e-learning θα επιτρέψει την εκπαίδευση των διαπολιτισμικών μεσολαβητών σε όλη την Ευρώπη πάνω στο μοντέλο που θα αναπτυχθεί από το πρόγραμμα.