A Roma Oktatás és Képzés program indítása

 

 

A projekt fő célja


-    Cél: Olyan modell kidolgozása és tesztelése, amelyben kifejezetten roma gyermekek számára kerül megszervezésre olyan óvoda, ahol a gyermekek jobban felkészülhetnek az iskolai környezetbe történő beilleszkedésre.
-    Az óvodákat két interkulturális intermediátor felügyeli: egyikük roma, másikuk nem roma.
-    Célcsoport: iskolakezdés előtt álló roma óvodáskorú gyermekek
A projekt szakaszai:
-    Modell kidolgozása
-    Iskolaelőkészítő megszervezése
-    Képzés
-    Pilot tesztelés
-    Fenntarthatóság

 

Célcsoport

 

Iskolakezdés előtt álló roma óvodáskorú gyermekek
A projekt során: 80 roma gyermek bevonása valamennyi partnerországban

 

A projekt szakaszai

 

-    Modell kidolgozása
-    Iskolaelőkészítő megszervezése
-    Képzés
-    Pilot tesztelés
-    Fenntarthatóság

 

Transznacionális megbeszélések:


Athén, Bologna, Valencia

 

1.    szakasz:


-    Ezek az iskola előkészítők óvodaként funkcionálnak a roma óvodáskorú gyermekek számára.
-    Napközben egy tanár-interkulturális intermediátor felügyelete alatt dolgoznak, akinek feladata kreatív tevékenységek kidolgozása a roma gyermekekkel, valamint felkészítésük a következő évi iskolakezdésre.
-    Az előkészítés különböző tevékenységek formáját öltheti (játékok, beszélgetések, színdarabok stb.), amelyek megtanítják a gyermekeknek, hogyan viselkedjenek az iskolában, miért jó iskolába járni, miben fog eltérni az életmódjuk attól, amit már megszoktak, milyen szabályoknak kell engedelmeskedniük, milyen előnyük származik ebből stb.

-    Ezeket az iskola előkészítőket a roma közösségek közelében kell létrehozni (azért, hogy a roma gyermekek számára könnyen elérhetők legyenek), valamint reggelit is kínálnak a gyermekeknek, hogy legyen erejük megbirkózni a feladatokkal.


2. szakasz: Iskola előkészítők szervezése


3. szakasz: Képzés


-    Az anyag meghatározása, amely már elkészült és megfelel a képzés szükségleteinek (valamennyi nyelven és angolul).
-    Az anyag bevitele elektronikus formátumban (e-learning)
-    Tréner választása valamennyi országban. A trénet felelős a két interkulturális intermediátor (egy roma és egy nem roma) képzéséért.
-    Az egyes országok trénerei részt fognak venni egy transznacionális műhelyben Bolognában, a második projektmegbeszélés keretében.
-    Ebben a műhelyben a különböző partnerországok trénerei tapasztalatot és szakmai ismereteket cserélhetnek, és ezáltal ismereteiket bővíthetik és új ötleteket nyerhetnek a partnerországok tapasztalataiból.
-    Műhely szervezése (e-learning tanfolyamok keretében) a két interkulturális intermediátor képzéséhez (a trénerek révén).


4. szakasz: Pilot tesztelés


A PILOT PROGRAM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE


-    Meghatározott mennyiségi és minőségi szempontok alapján: a részt vevő gyermekek száma, azon gyermekek száma, akik a pilot szakasz befejezése után is járnak, a gyermekek elégedettsége, az oktatók véleménye
-    Valahányszor probléma merül föl, az interkulturális intermediátoroknak kapcsolatba kell lépniük a partnerekkel.
-    Értékelni, mik működtek és mik nem.


5. szakasz: Fenntarthatóság


- A modell támogatása az érdeklődő szervezeteknek és a világ országainak.