Módszertan

 

 

A.    A módszertan jellemzői


Az iskola előkészítő interdiszciplináris (intertematikus) tantervén belül:


a)    Az oktatási módszerek és tevékenységek mint olyanok, melyek célja, hogy elősegítsék a gyermekek személyiségfejlődését, szocializációját, valamint fokozzák a gyermekek tudatosságát az emberi és természetes környezet iránt.


b)    A Kommunikáció – interakció és adatok prezentációja különböző eszközökkel (kézművesség, dráma, rajz, táblázatok és diagramok) és a Technológia (magnó, fényképezőgép, számítógép stb.) interaktív és multiszenzorális módon segítik elő a tanulási folyamatot. A nyelv alapvetően interdiszciplináris (intertematikus) természetű, mivel a szóbeli kommunikáció, olvasás és írás valamennyi kérdéshez kapcsolódik.


c)    A tanterv a folyamatra helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül a folyamatok során keletkezett szükséges információk fontosságát sem.


d)    A javasolt tevékenységek irányadó jellegűek, mivel sok az aktuális/mindennapos eseményeknek és a gyermekek érdeklődésének függvénye.

 

 

B.    Az iskola előkészítő pedagógus szerepe


A pedagógus:


-    Megfelelő feltételek megteremtése vonzó, biztonságos, barátságos és ingergazdag környezetben, az optimális motivációs és tanulási feltételek biztosítása érdekében.


-    Izgalmas és tartalmas, a gyermekek számára érdekes tanulási élmények szervezése.


-    A tanulási megközelítést a játék, felfedezés, különböző információforrások kiaknázása, megbeszélés stb. révén segíti elő.

 

-    A napi tevékenységekben minden egyes gyermek részvételét keresi.

 

A pedagógus szerepe nagyon fontos. A pedagógus közvetíti és elősegíti a teljes tanulási folyamatot.


C. INTERTEMATIKUS MEGKÖZELÍTÉS – ALAPFOGALMAK – MUNKATERVEK


-    A programok érdeklődési „témák” köré szerveződnek és „pedagógiailag megfelelőek” a gyermekeknek. A kidolgozott tevékenységek közös jellegűek, és előnyben részesítik az interakciót, kommunikációt, a technológia használatát, az írott és szóbeli beszédet.


-    Alapfogalmak:
Interakció (együttműködés, függőség, energia …)
Dimenzió (tér, idő …)
Kommunikáció (kód, információ …)
Változás (fejlődés…)
Hasonlóság-különbség (egyenlőség – egyenlőtlenség…)
Kultúra (hagyomány…)
Rendszer (osztályozás…)


-    A munkatervek a gyermekek által választott „kutatási” tárgyak. A célok lehetnek egyéniek vagy kollektívek. A tevékenységek kidolgozásánál a cél: a részvétel, kezdeményezőkészség, együttműködés, kreativitás és párbeszéd ösztönzése. Hangsúlyt kell fektetni a kiscsoportos munkára.


D. KÖTETLEN JÁTÉK


Önállóan a játékszoba sarkaiban és szabadban. Lehetővé teszi a gyermekeknek, hogy növekedjenek, felfedezzenek, kreatív anyagokat és médiát használjanak, kísérletezzenek, kommunikáljanak, együtt dolgozzanak és szocializálódjanak.


Vagy csoportban. A teljes csoport részvételével  szervezett beszélgetések általában bizonyos időt vesznek el a napi programból. Ez idő alatt a gyermekek csapatjátékot játszhatnak, énekelhetnek, mesét hallgathatnak egy gyerekcsoportban. A különböző témájú beszélgetések, munkatervezés, adatfeldolgozás és prezentáció jobban megvalósítható kis csoportokban a játékszoba különböző „sarkaiban”.